Dầu động cơ xăng

   Dầu động cơ xăng

Dùng  cho động cơ xăng có hệ thống tuần hoàn khí xả và bộ chuyển đổi xúc tác làm việc trong điều kiện khắc nghiệt

Dùng cho động cơ xăng trong các xe hiện đại yêu cầu dầu độ nhớt SAE 0W-30

Dầu nhờn động cơ bán tổng hợp

Kéo dài tuổi thọ động cơ

Dùng cho động cơ xăng trong các xe hiện đại

 Dùng  cho động cơ xăng có hệ thống tuần hoàn khí xả

Dùng  cho động cơ xăng có hệ thống tuần hoàn khí xả

 Dùng trong động cơ diesel hút tự nhiện hoặc có tuốc bô tăng áp phun gián tiếp

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699