Dầu máy nén lạnh

   Dầu máy nén lạnh

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V

Shell Refrigeration S4 FR-F là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester. Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác.

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699