Dầu truyền nhiệt

   Dầu truyền nhiệt

Dầu Truyền Nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2 được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế, nhằm đem lại những tính năng ưu việt trong các hệ thống truyền nhiệt kín gián tiếp.

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699