Dầu tuần hoàn

   Dầu tuần hoàn

Dầu bôi trơn trục quay tốc độ cao trong máy se sợi và máy công cụ Sử dụng: Dùng cho các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn Dùng bôi trơn các trục quay tốc độ cao trong...

Dầu tuần hoàn và bánh răng công nghiệp Sử dụng: Dùng bôi trơn hệ thống tuần hoàn. Dùng bôi trơn các ổ trượt / ổ lăn và các ứng dụng công nghiệp thông thường. Dùng cho các ổ đỡ Roll-neck...

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699