Dầu bánh răng Shell Omala S2 GX 100

  • Mã sản phẩm : Shell Omala S2 GX 100
  • Hãng sản xuất : Shell
  • Dung tích : 209L
0913 322 699