Dầu bánh răng Shell Omala S2 GX 680

Mã sản phẩm : Shell Omala S2 GX 680

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L

0913 322 699