Dầu động cơ deizel Shell Rimula R1 40 (CDSE)

Mã sản phẩm : Rimula R1 40 (CDSE)

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L

0913 322 699