Dầu máy lạnh Oil S2 FR-A 68

Mã sản phẩm : Oil S2 FR-A 68

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 20L, 209L

 

0913 322 699