Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 32

Mã sản phẩm : Tellus S2 V 22

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :

0913 322 699