Dầu tuabin Shell Turbo S4 X 32

Mã sản phẩm : Turbo S4 X 32

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :

0913 322 699