dau dong co xang

   dau dong co xang

Dùng  cho động cơ xăng có hệ thống tuần hoàn khí xả

 Dùng trong động cơ diesel hút tự nhiện hoặc có tuốc bô tăng áp phun gián tiếp

Dùng cho động cơ xăng trong các xe hiện đại

 Dùng  cho động cơ xăng có hệ thống tuần hoàn khí xả

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699