dua tuan hoan

   dua tuan hoan

Dầu tuần hoàn và bánh răng công nghiệp Sử dụng: Dùng bôi trơn hệ thống tuần hoàn. Dùng bôi trơn các ổ trượt / ổ lăn và các ứng dụng công nghiệp thông thường. Dùng cho các ổ đỡ Roll-neck...

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699