shell helix hx5 15w 40

   shell helix hx5 15w 40

Dùng cho động cơ xăng trong các xe hiện đại

 Dùng  cho động cơ xăng có hệ thống tuần hoàn khí xả

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699