shell helix ultra 5w 30

   shell helix ultra 5w 30

Dùng  cho động cơ xăng có hệ thống tuần hoàn khí xả và bộ chuyển đổi xúc tác làm việc trong điều kiện khắc nghiệt

Dùng cho động cơ xăng trong các xe hiện đại yêu cầu dầu độ nhớt SAE 0W-30

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699