Dầu bánh răng – Shell Omala S2 GX 680

Mã sản phẩm : Shell Omala S2 GX 680

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L

Facebook Messenger
G

Mr Trang: 0914 938 635

G

Mr Sơn: 0915 154 368

G

Ms Hảo: 0915 666 948