Dầu thủy lực - Shell Tellus S2 V 68

Dầu thủy lực – Shell Tellus S2 V 68

Mã sản phẩm : Shell Tellus S2 V 68

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 20L ; 209L