shell refrigeration oil s4 fr f

   shell refrigeration oil s4 fr f

Shell Refrigeration S4 FR-F là dầu máy nén lạnh tổng hợp với dầu gốc polyester. Dầu được phát triển để dùng với R134a và các môi chất lạnh HFC khác.

Gửi phản hồi
Hotline: 0913 322 699